Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Miejski w Bełżycach

Adres:

ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce

Telefon: 81 517 27 28

Fax: 81 517 25 06

E-mail: gmina@belzyce.pl